Personalia

De groene vingers kreeg ik al op jeugdige leeftijd van thuis mee. De decennia lange actieve loopbaan van mijn ouders in de tuinbouw wekten mij de interesse en nieuwsgierigheid in het vakgebied. Door de tuinbouwopleiding in het secundair onderwijs werd mijn passie voor tuinarchitectuur snel aangewakkerd. Uiteindelijk studeerde ik in 2003 af als landschaps- en tuinarchitect.

Na mijn opleiding ontwikkelde ik een grote basis aan werkervaringen in verschillende facetten. Ik heb een uitgebreide plantenkennis opgebouwd door enkele jaren te werken in een handelskwekerij en een groothandel waar alle plantsoorten werden doorgeleverd. Ik heb ervaring opgedaan in het ontwerpen van tuinen en het uitvoeren ervan. Ik profileerde mezelf als ontwerper in de openbare sector, urban design en landschapsontwikkeling bij een geronommeerd studie- en ontwerpbureau. 
Ik ben sinds enkele jaren actief als zelfstandig landschaps- en tuinarchitect.

Lid van BVTL sinds 2010.