Werkwijze

Vrijblijvende afspraak

Bij de eerste ontmoeting luister ik graag naar uw verhalen, uw doelstellingen en uw dromen. Uw woonentiteit en levensstijl vormen de basis voor een passend concept. De tuin wordt uw buiten - leef - ruimte; het wordt een nieuwe woonkamer in het verlengde van uw leefwereld.

Inventarisatie Opmeting van de tuin (vlakte- en hoogtemeting)

Bij het bekomen van een overeenkomst wordt de tuin en de woning  opgemeten. Alle bestaande elementen (verharding, putten,…) worden vervolgens in het bestandsplan opgenomen. Indien het nodig is wordt er een hoogtemeting uitgevoerd.

Voorontwerpen

Uw wensen en programmapunten worden uitgewerkt in verschillende voorontwerpen. Hierbij krijgt u een duidelijk beeld hoe de tuin er uiteindelijk uit zal zien. Indien u dit wenst, worden er waarheidsgetrouwe 3D visualisaties opgemaakt.

Definitief ontwerp

De nodige aanpassingen van het voorontwerp worden aangebracht en dit vormt het definitief ontwerp. Dit plan bevat een technische beschrijving van alle benodigde materialen met de hoeveelheden.

Beplantingsplan met plantencataloog

De beplanting vormt de levende en natuurlijke bouwstenen van de buitenruimte. Dit plan verduidelijkt de plantenkeuzes en toont aan welke planten waar worden geplaatst. De meetstaat geeft de specifieke kenmerken en hoeveelheden weer. Bij elk beplantingsplan wordt de bijhorende plantencatalogus opgemaakt. Dit geeft een duidelijk beeld van de gebruikte beplanting aan de hand van foto’s, tekst en uitleg.

Uitvoerings- en detailplan

Hier worden alle technische details overzichtelijk uitgewerkt zodat de praktische uitvoering en aanleg duidelijk verloopt. Het matenplan bevat alle exacte maataanduidingen.

Lastenboek

Indien gewenst kan een lastenboek aangemaakt worden. Dit vormt een gedetailleerde aanvulling van de technische beschrijving op het definitief ontwerp. Kortom: alles van A tot Z om de uitvoering tot in de puntjes te kunnen uitvoeren.

Werfcontrole

Om u, als bouwheer, optimaal te kunnen begeleiden tijdens de uitvoering van de tuinwerkzaamheden, kan ik u bijstaan met de werfopvolging. Op geregelde tijdstippen wordt de uitvoering en het verdere verloop van de planning nauwgezet opgevolgd in onderling overleg met de klant en de aannemer.